18 January 2015

Car brands in Chinese

Vocabulary: Car brands

Most international brands, doesn't matter the product that is, make a translation of his name depending on phonetics. They use characters that have a similar pronunciation, as close as possible, to the pronunciation in English or the original brand language. No matter the meaning these individual characters have. The exception are some Japanese brands, which kept its original name Japanese. 

Consider these examples with car brands in Chinese. 


alfa romeo
Alfa Romeo
阿法罗密欧
(阿法羅密歐)
Āfǎ Luōmì'ōu


aston martin
Aston Martin
阿斯顿・马丁
(阿斯頓・馬丁)
Āsīdùn · Mǎdīng


Audi
Audi
奥迪
(奧迪)
Àodí


bmw
BMW
宝马
(寶馬)
Bǎomǎ


Cadillac
Cadillac
凯迪拉克
(凱迪拉克)
Kǎidílākè


Chevrolet
Chevrolet
雪佛莱
(雪佛萊)
Xuěfólái


Chrysler
Chrysler
克莱斯勒
(克萊斯勒)
Kèláisīlè


Citroën
Citroën
雪铁龙
(雪鐵龍)
Xuětiělóng


Ferrari
Ferrari
法拉利
Fǎlālì


Fiat
Fiat
菲亚特
(菲亞特)
Fēiyàtè


Ford
Ford
福特
Fútè


Honda
Honda
本田
Běntián


Jaguar
Jaguar
捷豹
Jiébào


Jeep
Jeep
吉普
Jípǔ


Lamborghini
Lamborghini
兰博基尼
(蘭博基尼)
Lánbójīní 


Mazda
Mazda
马自达
(馬自達)
Mǎzìdá
also know as
万事得
(萬事得)
Wànshìdé 


Mercedes Benz
Mercedes Benz
梅塞德斯奔驰
(梅塞德斯奔馳)
Méisàidésī Bēnchí


Mitsubishi
Mitsubishi
三菱
Sānlíng


Nissan
Nissan
日产
(日產)
Rìchǎn
also known as
尼桑
Nísāng


Opel
Opel
欧宝
(歐寶)
Ōubǎo


Peugeot
Peugeot
标致
(標致)
Biāozhì


Porsche
Porsche
保时捷
(保時捷)
Bǎoshíjié


Renault
Renault
雷诺
(雷諾)
Léinuò


Rolls Royce
Rolls Royce
劳斯莱斯
(勞斯萊斯)
Láosī Láisī


Škoda
Škoda
斯柯达
(斯柯達)
Sīkēdá


Subaru
Subaru
斯巴鲁
(斯巴魯)
Sībālǔ


Suzuki
Suzuki
铃木
(鈴木)
Língmù


Volkswagen
Volkswagen
大众
(大眾)
Dàzhòng


Volvo
Volvo
沃尔沃
(沃爾沃)
Wò'ěrwò